Zajęcia stacjonarne w Szkole Podstawowej w Nowince

Zajęcia stacjonarne w Szkole Podstawowej w Nowince
W Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince 25 maja 2023 r. miały miejsce czterogodzinne zajęcia w ramach grantu „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość” poświęcone organizacji procesu kształcenia i wychowania w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym. Uczestnicy potwierdzili, że materiały prezentowane na szkoleniu są bardzo przydatne, że chętnie wykorzystają pomysły i ćwiczenia na integrację zespołu, uczenie o wartościach i różne narzędzia w swojej pracy wychowawczej, we współpracy w zespole i we współpracy z rodzicami.
Szkolenie prowadzili Justyna Bober i dr Jarosław Schabieński.

Projekt „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.