Szkolenie grantowe w Szkole Podstawowej w Puńsku

Szkolenie grantowe w Szkole Podstawowej w Puńsku
24 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku odbyło się szkolenie, w którym wzięli udział wszyscy nauczyciele, tworząc serdeczną atmosferę i angażując się we wszystkie ćwiczenia podczas warsztatów.
Uczestnikom szkolenia podobały się pomysły na prowadzenie godziny z wychowawcą, gry i ćwiczenia integrujące grupę oraz sposoby na organizowanie samokształcenia uczniów. Nauczyciele poznali ciekawe metody ustalenia wartości istotnych dla społeczności szkolnej, które są kluczowym elementem budowania programu wychowawczo-profilaktycznego, określali rolę rodziców w organizacji nauczania zdalnego i wskazywali korzyści z dobrej współpracy szkoły z rodzicami.
Zajęcia przeprowadzili Jan Bielecki i Jarosław Cezary Słabiński.

Projekt „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.