Ocenianie w Szkole Podstawowej w Słobódce

Ocenianie w Szkole Podstawowej w Słobódce
25 maja br. był pracowitym dniem w Szkole Podstawowej w Słobódce. Uczniowie ósmych klas pisali trzecią część egzaminu ósmoklasisty, a nauczyciele uczestniczyli w ośmiogodzinnych warsztatach dotyczących oceniania pracy uczniów w procesie edukacji oraz wykorzystania Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Zajęcia były prowadzone przez Lidię Kłoczko i Andrzeja Staszczyka w ramach realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach grantu „Wsparcie nauczycieli województwa podlaskiego w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Projekt „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”  jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.