Szkolenia w ramach grantu rozpoczęte

Szkolenia w ramach grantu rozpoczęte
Od 18 kwietnia 2023 r. rozpoczęliśmy szkolenia w zakresie wspierania szkół w prowadzeniu edukacji zdalnej, w których uczestniczy 178 dyrektorów i nauczycieli z 7 szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym, Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince, Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku, Szkoły Podstawowej w Słobódce, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie i Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu.
Dyrektorzy i nauczyciele biorą udział w 25-godzinnych szkoleniach (w tym minimum 50% godzin w formie online).
Zajęcia z modułów: Organizacja procesu kształcenia i wychowania, Metodyka edukacji zdalnej, Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej, Zintegrowana Platforma Edukacyjna i Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych zakończą się w czerwcu br.
Projekt Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.