Spotkanie konsultacyjno-doradcze w Szkole Podstawowej w Wiżajnach

Spotkanie konsultacyjno-doradcze w Szkole Podstawowej w Wiżajnach
Wczoraj (9 listopada) w Szkole Podstawowej w Wiżajnach odbyło się w ramach grantu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia pt. “Metoda projektu międzyprzedmiotowego w nauczaniu zdalnym – lokalne dziedzictwo kulturowe”.
W czasie pracy warsztatowej powstało kilka ciekawych pomysłów na realizację interdyscyplinarnych, innowacyjnych projektów edukacyjnych. Życzymy nauczycielom opracowania planu działań i wdrażania projektów szkole.
Zajęcia prowadzili Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum i konsultant Jan Bielecki.

Projekt Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.