Szkolenie w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie

Szkolenie w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie
Mimo, że trwają jeszcze wakacje nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie uczestniczyli w szkoleniu stacjonarnym w ramach naszego grantu.
W czwartkowy poranek 26 sierpnia grupa nauczycieli spotkała się, żeby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zakresie oceniania, monitorowania osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz poznać możliwości wykorzystania i tworzenia zasobów na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.
Szczególne zainteresowanie wzbudziły zagadnienia dotyczące informacji zwrotnej i samooceny pracy ucznia. Nauczyciele pracowali w miłej atmosferze, z zaangażowaniem uczestniczyli w proponowanych ćwiczeniach.
Zajęcia prowadzili nauczyciele konsultanci – Danuta Moroz i Andrzej Staszczyk.

 

Projekt Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.