Szkolenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Grzegorza Piramowicza

Szkolenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Grzegorza Piramowicza
W dniu 25 sierpnia 2021 r. szkolenie stacjonarne w ramach grantu Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Grzegorza Piramowicza.
Zajęcia poświęcone ocenianiu, monitorowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz poznaniu możliwości wykorzystania i tworzenia zasobów na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej nauczyciele przyjęli z uwagą i z zaangażowaniem. Temperaturę do pracy w grupie podniosły pytania paradoksalne dotyczące oceniania. Nauczyciele chętnie dzielili się swoimi refleksjami dotyczącymi poruszanych zagadnień. Z dużym zainteresowaniem nauczyciele zapoznawali się z możliwością wykorzystania ZPE.
Cały czas towarzyszył nam dobry humor i przyjazna atmosfera. Dziękujemy.
Zajęcia prowadziły konsultantki Centrum – Dorota Koncewicz i Joanna Stabińska.

 

Projekt Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.