Spotkanie konsultacyjno-doradcze w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku

Spotkanie konsultacyjno-doradcze w Szkole Podstawowej w Starym Folwarku
W dniu 15 października odbyło się spotkanie konsultacyjno-doradcze w ramach naszego grantu w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku. Tematyka dotyczyła spraw wychowawczych, a zwłaszcza roli wychowawcy w edukacji, nie tylko zdalnej.
Dziękujemy Nauczycielom za duże zaangażowanie i miła atmosferę.
Zajęcia prowadziły nasze konsultantki: Dorota Koncewicz i Danuta Moroz.
Projekt Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.