Ostatni dzień wakacji w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach

Ostatni dzień wakacji w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach
31 sierpnia 2021 roku był ostatnim dniem wakacji dla uczniów, ale nie dla większości nauczycieli.
W przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego nauczyciele Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach swój czas poświęcili na przypomnienie zagadnień związanych z ocenianiem i refleksje nad tym procesem, poznali także sposoby udzielania informacji zwrotnej, monitorowania umiejętności uczniów i dokonywania przez nich samooceny w sytuacji nauczania zdalnego. Ciekawym doświadczeniem okazało się spojrzenie na kwestie oceniania z innej perspektywy, co stało się dzięki pytaniom paradoksalnym.
Za wspólną pracę i miłą atmosferę dziękują nauczycielom w Raczkach prowadzący szkolenie nauczyciele konsultanci Centrum Jolanta Kubrak i Jarosław Cezary Słabiński.

 

Projekt Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.