Szkolenie grantowe nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach

Szkolenie grantowe nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach
Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach spędzają czas pracowicie, szkoląc się w ramach grantu “Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość “.
Dzisiejsze 8-godzinne zajęcia prowadzili: dyrektor CEN – Lidia Kłoczko i Marcin Orzechowski.
Projekt Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.