Życzenia na nowy rok szkolny

Życzenia na nowy rok szkolny

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy oświaty!

W nowym roku szkolnym życzymy, aby każdy dzień pracy przynosił zadowolenie, a podejmowane przedsięwzięcia edukacyjne spełniały zakładane oczekiwania.
Życzymy wszystkim wzajemnej życzliwości, zaufania, przyjaznej atmosfery, która sprawia, że nauka i praca są przyjemnością.
Niech Państwa pasja i profesjonalizm w kształceniu dzieci i młodzieży będą źródłem satysfakcji i radości.
Lidia Kłoczko – dyrektor i pracownicy
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach