Centrum prowadzi działania konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe w ramach grantu

Centrum prowadzi działania konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe w ramach grantu
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach od 21 września br. prowadzi działania konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe w ramach sieci współpracy i samokształcenia w 8 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych: Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach, Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie, Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie i II Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie.
Zajęcia są realizowane w ramach grantu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w formie online oraz bezpośrednio w szkołach.
Zajęcia prowadzi kadra nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych i bibliotekarzy Centrum.
Tematyka sieci jest różnorodna i dostosowana do potrzeb nauczycieli prowadzących lekcje i zajęcia podczas nauczania tradycyjnego i prowadzonej edukacji zdalnej, m.in.:
  • proces wychowawczy podczas nauki stacjonarnej i zdalnej,
  • aplikacje i narzędzia uatrakcyjniające edukację stacjonarną i zdalną,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • indywidualizacja procesu oceniania,
  • wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej,
  • praca na platformie MS Teams.
Projekt Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.