Ocenianie, monitorowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia i Zintegrowana Platforma Edukacyjna w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku

Ocenianie, monitorowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia i Zintegrowana Platforma Edukacyjna w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku
Ocenianie, monitorowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz Zintegrowana Platforma Edukacyjna zagościły 30 sierpnia 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku podczas szkolenia stacjonarnego w ramach grantu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.
Od początku zajęć widoczne było zaangażowanie nauczycieli podczas proponowanych ćwiczeń. Wartością dodaną dzisiejszego spotkania były ciekawe, merytoryczne dyskusje praktyków. Szkolenie rozbudziło zainteresowanie uczestników możliwością wykorzystania i tworzenia zasobów na ZPE.
Dziękujemy za stworzenie bardzo przyjaznej, sprzyjającej współpracy atmosfery.
Zajęcia prowadziły konsultantki Centrum – Justyna Bober i Dorota Koncewicz.
Projekt Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.