Szkolenia grantowe zakończone

Szkolenia grantowe zakończone
Zakończyliśmy szkolenia pn. Wspieranie nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej.
137 nauczycieli z 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzięło udział w 2 szkoleniach stacjonarnych w zakresie organizacji procesu kształcenia i wychowania, monitorowania i oceniania postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej i wykorzystania Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
Program szkolenia realizowaliśmy na 4 zajęciach online, gdzie ćwiczyliśmy wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych, poznawaliśmy metodykę edukacji zdalnej i na koniec – sposoby organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, aspekty zdrowotne w organizacji procesu kształcenia i wychowania w nauczaniu zdalnym i specyfikę metodyki edukacji zdalnej w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Dziękujemy Nauczycielom z Augustowa, Filipowa, Płociczna-Tartak, Raczek, Sejn, Starego Folwarku i Wiżajn za wspólną pracę, dobrą atmosferę i nowe doświadczenia.

Projekt Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.