W GABINECIE DYREKTORA

Artykuły adresowane głównie do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dotyczące kwestii organizacji
i zarządzania szkołą, zmian w prawie oświatowym