Lidia Kłoczko – Rozwój zawodowy a formy wsparcia i współpracy

„Czym jest rozwój zawodowy?” – tym pytaniem Lidia Kłoczko rozpoczyna swoje rozważania dotyczące rozwoju oraz form jego wsparcia. Wskazuje, że zarówno rozwój zawodowy dyrektora szkoły, jak i nauczycieli „może być wspierany na wiele sposobów” i kilka z nich omawia. Takie wsparcie okazuje się bardzo przydatne w sytuacji nowego doświadczenia, jakim niewątpliwie jest zdalne nauczanie. W sytuacji „nowego” trzeba też dać sobie prawo do błędu, by także na nim się uczyć. Zapraszamy do refleksji nad rozwojem zawodowym własnym i nauczycieli oraz możliwościami jego wspierania.

Lidia Kłoczkodyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczyciel konsultant. Prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, oceniania osiągnięć uczniów, ewaluacji wewnętrznej oraz edukacji polonistycznej.
Lidia Kłoczko – Rozwój zawodowy a formy wsparcia i współpracy

Pobierz artykuł