Jarosław Cezary Słabiński – Jak możemy przygotować szkołę do zdalnego nauczania?

Nauczanie zdalne nie zakończyło się wraz z ubiegłym rokiem szkolnym – to wiemy na pewno. Że jego prowadzenie przysparzało niemało kłopotów, też wiemy. Teraz, bogatsi o wiosenne doświadczenia, przygotowujemy się do tej formy pracy. Warto, by szkoła wybrała jedną platformę, z której będą korzystać nauczyciele i uczniowie oraz ich rodzice. I oczywiście dyrektor szkoły. Tą platformą może być na przykład Office 365. Dlaczego właśnie ta, wyjaśnia Jarosław Cezary Słabiński. Zapraszamy do poznania walorów platformy Microsoft 365 z MS Teams.

Jarosław Cezary Słabiński – nauczyciel konsultant i wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie nowych technologii w nauczaniu, obecnie także w nauczaniu zdalnym, bezpieczeństwa w szkole i w Internecie. Koordynator merytoryczny Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.
Jarosław Cezary Słabiński – Jak możemy przygotować szkołę do zdalnego nauczania?

Pobierz artykuł