Jarosław Cezary Słabiński – Organizacja wycieczek szkolnych – zadania dyrektora

Wśród wielu regulacji obowiązujących w szkole muszą być także te dotyczące organizacji wycieczek szkolnych. Wynikają one z przepisów prawa. Jakie formy przybierają organizowane w szkole krajoznawstwo i turystyka oraz związane z nimi zadania dyrektora przedstawia w zamieszczonym artykule Jarosław Cezary Słabiński. Przypomina także, jakie obowiązkowe dokumenty należy przygotować przed wyjazdem z uczniami oraz podaje wykaz aktów prawnych regulujących kwestie organizacji krajoznawstwa i turystyki. Ten swoisty niezbędnik dyrektora przyda się zapewne jeszcze tej wiosny.

Jarosław Cezary Słabiński – wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczyciel konsultant. Prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie nowych technologii w nauczaniu, bezpieczeństwa w szkole i w Internecie, organizacji wycieczek szkolnych i wypoczynku oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania oświatą. Koordynator merytoryczny Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.
Jarosław Cezary Słabiński – Organizacja wycieczek szkolnych – zadania dyrektora

Pobierz artykuł