Lidia Kłoczko – Nawigacja po nadzorze pedagogicznym – po co nam ewaluacja wewnętrzna? część III

W ostatniej części cyklu „Nawigacja po nadzorze pedagogicznym – po co nam ewaluacja wewnętrzna?” Lidia Kłoczko omawia bardzo ważny etap ewaluacji, którym jest zbieranie i analiza danych. Od tego, jak podejdziemy do tych czynności, zależy wynik całego badania, a także wnioski stwierdzające stan w przedmiocie ewaluacji oraz rekomendacje służące rozwojowi szkoły lub placówki. Praktyka pokazuje, że oprócz badań przeprowadzonych rzetelnie, są rozliczne odmiany ewaluacji pozornej. Jakież to? Dowiemy się, czytając zamykający cykl artykuł.

Lidia Kłoczkodyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczyciel konsultant. Prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego, planowania dydaktycznego, oceniania i analizy wyników egzaminacyjnych, metod pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz awansu zawodowego nauczycieli.
Lidia Kłoczko – Nawigacja po nadzorze pedagogicznym – po co nam ewaluacja wewnętrzna? cz. III

Pobierz artykuł