Rozpoczęcie szkoleń nauczycieli w ramach grantu

Rozpoczęcie szkoleń nauczycieli w ramach grantu
Od 26 maja 2021 r. rozpoczęliśmy szkolenia w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej, w których uczestniczy 137 dyrektorów i nauczycieli z 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych: Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach, Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie i II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie.
Dyrektorzy i nauczyciele biorą udział w 25-godzinnych szkoleniach (w tym minimum 50% godzin w formie online).
Zajęcia z modułów: Organizacja procesu kształcenia i wychowania, Metodyka edukacji zdalnej, Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej, Zintegrowana Platforma Edukacyjna i Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych zakończą się do września br.
Projekt Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.