Andrzej Matusiewicz – Czy szkoły powinny mieć kodeksy etyczne? Konflikt interesów formą korupcji

Czy Pani/Pan wie jakie zachowania pracowników uznawane są w [jednostce] za nieetyczne?
Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga ustalenia wewnątrz jednostki, a w naszym przypadku – szkoły, jakiegoś zestawu obowiązujących wartości etycznych – pisze Andrzej Matusiewicz w artykule „Czy szkoły powinny mieć kodeksy etyczne? Konflikt interesów formą korupcji”. Odpowiadając na pytanie postawione w pierwszej części tytułu, omawia  problem nazwany w części drugiej. Zapraszamy do lektury i refleksji nad tym ważnym zagadnieniem.

Andrzej Matusiewicz – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Prowadzi doskonalenie zawodowe dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania szkołą, a dla rad pedagogicznych oraz zainteresowanych nauczycieli szkolenia dotyczące statutu szkoły, innowacji pedagogicznych, promocji szkoły i budowania jej wizerunku, kodeksu etycznego, zasad funkcjonowania oraz organizacji pracy samorządu uczniowskiego, dziejów oświaty i historii Suwalszczyzny. W roku 2019 otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty.
Andrzej Matusiewicz – Czy szkoły powinny mieć kodeksy etyczne? Konflikt interesów formą korupcji

Pobierz artykuł