Andrzej Matusiewicz – Głosowanie jawne i tajne w regulaminach rad pedagogicznych

Organizację i przebieg posiedzeń rady pedagogicznej opisuje jej regulamin. Szczególnie istotny jest tryb podejmowania przez radę pedagogiczną uchwał. Andrzej Matusiewicz w poniższym artykule wyjaśnia, jakie zapisy powinny znaleźć się w regulaminie, by uchwała została podjęta w sposób zgodny z prawem i podaje propozycje takich zapisów.

Andrzej Matusiewicz – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Prowadzi doskonalenie zawodowe dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania szkołą, a dla rad pedagogicznych oraz zainteresowanych nauczycieli szkolenia dotyczące statutu szkoły, innowacji pedagogicznych, promocji szkoły i budowania jej wizerunku, zasad funkcjonowania oraz organizacji pracy samorządu uczniowskiego, dziejów oświaty i historii Suwalszczyzny. W roku 2019 otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty.
Andrzej Matusiewicz – Głosowanie jawne i tajne w regulaminach rad pedagogicznych

Pobierz artykuł