Andrzej Matusiewicz – Innowacje pedagogiczne – formalności krok po kroku

Od 1 września 2017 roku innowacyjność stała się integralnym elementem działalności szkoły/placówki i została wpisana do ustawy. Tak więc szkoła/placówka prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i innowacyjną” – pisze Andrzej Matusiewicz, a następnie przedstawia kolejne działania nauczyciela prowadzące do opracowania i wdrożenia innowacji. Określa też, jakie kroki, związane z działalnością innowacyjną, należy podjąć w szkole lub placówce. Zachęcamy do zapoznania się z tym swoistym „przewodnikiem” zarówno dyrektorów szkół i placówek, jak też nauczycieli opracowujących innowacje.

Andrzej Matusiewicz – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Prowadzi doskonalenie zawodowe dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania szkołą, a dla rad pedagogicznych oraz zainteresowanych nauczycieli szkolenia dotyczące statutu szkoły, innowacji pedagogicznych, promocji szkoły i budowania jej wizerunku, zasad funkcjonowania oraz organizacji pracy samorządu uczniowskiego, dziejów oświaty i historii Suwalszczyzny. W roku 2019 otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty.
Andrzej Matusiewicz – Innowacje pedagogiczne – formalności krok po kroku

Pobierz artykuł