Lidia Kłoczko – Kompleksowe, zewnętrzne, procesowe… czyli jakie?

„Kompleksowe, zewnętrzne, procesowe… czyli jakie?” Prowadzone od kilku lat wspomaganie rozwoju szkół i placówek niejedno ma imię. Artykuł Lidii Kłoczko prezentuje istotę procesu, jego etapy oraz wskazywane przez uczestników efekty.

Lidia Kłoczkodyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczyciel konsultant. Prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, oceniania osiągnięć uczniów, ewaluacji wewnętrznej oraz edukacji polonistycznej.
Lidia Kłoczko – Kompleksowe, zewnętrzne, procesowe… czyli jakie?

Pobierz artykuł