Lidia Kłoczko – Nawigacja po nadzorze pedagogicznym – po co nam ewaluacja wewnętrzna? część II

Respondentami w szkolnej ewaluacji wewnętrznej są uczniowie, także ci najmłodsi, a w przedszkolach – kilkuletni podopieczni tych placówek. W jaki sposób zdobyć odpowiedzi na poważne pytania badawcze od tych grup? Dostosowanymi do ich wieku metodami i technikami ewaluacyjnymi. Metody inne niż ankieta, wywiad i obserwacja można także zastosować pozyskując potrzebne informacje od rodziców i nauczycieli. Tradycyjne i rzadziej stosowane metody i techniki ewaluacyjne prezentuje Lidia Kłoczko w II części „Nawigacji po nadzorze pedagogicznym”. Zachęcamy do lektury artykułu i stosowania tych metod w wewnętrznym badaniu ewaluacyjnym.

Lidia Kłoczkodyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczyciel konsultant. Prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego, planowania dydaktycznego, oceniania i analizy wyników egzaminacyjnych, metod pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz awansu zawodowego nauczycieli.
Lidia Kłoczko – Nawigacja po nadzorze pedagogicznym – po co nam ewaluacja wewnętrzna? cz. II

Pobierz artykuł