Joanna Kalejta – Zintegrowana Strategia Umiejętności

Joanna Kalejta swój najnowszy artykuł rozpoczyna następującym przypomnieniem: „Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 jest wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych”. Czym jest Zintegrowana Strategia Umiejętności, co wchodzi w jej skład, dlaczego i w jakich obszarach jest wdrażana dowiemy się z tego właśnie artykułu. Zapraszamy do lektury, zwłaszcza dyrektorów szkół i nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Joanna Kalejta – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach. Organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie kształcenia zawodowego, współpracy z pracodawcami, doradztwa zawodowego, zarządzania firmą, zarządzania turystyką oraz pozyskiwania środków unijnych na działania edukacyjne. Jest trenerem Branżowych Symulacji Biznesowych „Revas”.
Joanna Kalejta – Zintegrowana Strategia Umiejętności

Pobierz artykuł