Joanna Kalejta – Reskilling i upskilling – wyzwania dla doradców zawodowych

Reskilling i upskilling – co to takiego? To pojęcia odnoszące się do wymagań rynku pracy, związane ze zmianą i podnoszeniem kwalifikacji pracowników. Jak podkreśla autorka artykułu, dr Joanna Kalejta, to także nowy kierunek wspierania dzieci, młodzieży i dorosłych w budowaniu ich ścieżek kariery zawodowej. Do lektury artykułu zachęcamy więc przede wszystkim doradców zawodowych, ale także […]

Joanna Kalejta – Cztery pokolenia na rynku pracy – rola doradcy zawodowego w wyborze ścieżki kariery zawodowej

Czy zdają sobie Państwo sprawę z faktu, że na rynku pracy współistnieją obecnie cztery pokolenia? Czy taka refleksja jest ważna? Tak, bardzo, ponieważ każda z tych generacji kieruje się innymi wartościami i oczekiwaniami, co jest niezwykle istotne dla doradcy zawodowego. Jakie to pokolenia i czym charakteryzuje się każde z nich prezentuje na podstawie profesjonalnych badań […]

Joanna Kalejta – Dobre praktyki związane z mobilnością uczniów i nauczycieli na przykładzie projektów z programu Erasmus+ realizowanych w ramach FERS

Co zyskają uczniowie, gdy ich nauczyciele zawodu pozyskają środki na zagraniczną mobilność edukacyjną? Przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego na europejskich rynkach pracy, ale także doskonalenia kompetencji społecznych i umiejętności językowych. Dr Joanna Kalejta w swoim kolejnym artykule prezentującym korzyści wynikające z aplikowania do edukacyjnych funduszy unijnych zachęca tym razem do opracowania projektów dotyczących właśnie […]

Joanna Kalejta – Narzędzia Europass w pracy doradcy zawodowego

Edukacyjna polityka Unii Europejskiej daje współczesnej młodzieży, ale także osobom dorosłym, ogromne możliwości kształtowania swojej ścieżki zawodowej i jej realizacji na terenie całej UE. Stosunkowo nową pomocą jest Europass – niezwykle przydatny zestaw narzędzi i dokumentów ułatwiających prezentację wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia osoby starającej się o zatrudnienie. W prezentowanym artykule dr Joanna Kalejta w przystępny […]

Joanna Kalejta – Doradztwo zawodowe. Jak je zaplanować i realizować?

Doradztwo zawodowe, pisze dr Joanna Kalejta, cytując publikację Ośrodka Rozwoju Edukacji, to „uporządkowane i zaplanowane działania, mające na celu wspieranie uczniów […] w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych, a także zawodowych”. Podaje także przykład, jak te działania można zaplanować, zamieszczając fragmenty opracowanego przez siebie programu wsparcia w zakresie doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla szkoły technicznej. Zapraszamy do […]

Joanna Kalejta – Czy marketing w placówce oświatowej jest niezbędny?

Czy marketing w placówce oświatowej jest niezbędny? – odpowiedź na pytanie, które postawiła w tytule swego artykułu dr Joanna Kalejta, nie jest trudna, zwłaszcza w sytuacji trudności z naborem uczniów do szkół ponadpodstawowych. Co składa się na szkolne działania marketingowe dowiemy się, czytając artykuł. Zapraszamy do jego lektury oraz do udziału w targach edukacyjnych, o […]

Andrzej Staszczyk – Wirtualna rzeczywistość coraz odważniej wkracza do szkół

Czy rozwiązania stosowane w grach komputerowych mogą być wykorzystane w nauce zawodu? Specjaliści z TOCK-Automatyka z Białegostoku, Politechniki Białostockiej i Klastra Obróbki Metali udowadniają, że tak. Przygotowali profesjonalne stanowisko do nauki spawania oparte na wirtualnej rzeczywistości i zapraszają, by wykorzystać je w szkołach. Szczegóły dotyczące funkcjonowania zestawu, możliwości jego wykorzystania oraz wiążące się z tym […]

Joanna Kalejta – Zintegrowana Strategia Umiejętności

Joanna Kalejta swój najnowszy artykuł rozpoczyna następującym przypomnieniem: „Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 jest wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych”. Czym jest Zintegrowana Strategia Umiejętności, co wchodzi w jej skład, dlaczego i w jakich obszarach jest wdrażana dowiemy […]

Joanna Kalejta – Europejski System Akumulowania i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym – system ECVET. Przykłady dobrych praktyk z projektu mobilnościowego

Czym jest ECVET? To Europejski System Akumulowania i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym, wdrażany polskim szkolnictwie zawodowym od 2012 roku. Jak ten system funkcjonuje, co dzięki niemu mogą osiągnąć uczniowie i jak należy organizować zaplanowane w nim działania prezentuje w swoim artykule Joanna Kalejta. Zapraszamy do lektury. Joanna Kalejta – nauczyciel konsultant w […]

Andrzej Staszczyk – Hybrydowy system kształcenia w zawodach mechanicznych

Metoda hybrydowego kształcenia pracowników, wykorzystywana dotychczas w przemyśle, trafia do szkół, dzięki tworzonym z myślą o nich standaryzowanych pracowniach praktycznego kształcenia CNC. Sieć takich pracowni powstanie także w województwie podlaskim, a do ich prowadzenia nauczyciele zostaną przygotowani poprzez szkolenia branżowe. Jak w praktyce wyglądać będzie hybrydowe kształcenie w zawodach mechanicznych oraz jakie korzyści przyniesie ono […]