Joanna Kalejta – Wirtualna firma – realne umiejętności

W artykule „Wirtualna firma – realne umiejętności” Joanna Kalejta na konkretnym przykładzie prezentuje, jak można zorganizować praktyki zawodowe uczniów technikum formie wirtualnego przedsiębiorstwa. Założyć takie przedsiębiorstwo można z pomocą Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych „Censym” w Zielonej Górze, która zadbała także o to, by uczniowie mogli zdobyć wszystkie umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Zachęcamy do […]

Joanna Kalejta – Jak zrealizować praktyki zawodowe z wykorzystaniem wirtualnego przedsiębiorstwa REVAS

„Z uwagi na obecną pandemiczną sytuację w szkole, a jednocześnie potrzebę realizacji praktyk zawodowych, można skorzystać z Branżowych Symulacji Biznesowych” – taką informacją rozpoczyna Joanna Kalejta swój artykuł, w którym prezentuje możliwość realizacji uczniowskich praktyk zawodowych w sposób zdalny. Narzędziem umożliwiającym tę atrakcyjną formę zdobywania umiejętności zawodowych jest platforma Revas. Zapraszamy do poznania możliwości prezentowanego […]