Joanna Kalejta – Doradztwo zawodowe. Jak je zaplanować i realizować?

Doradztwo zawodowe, pisze dr Joanna Kalejta, cytując publikację Ośrodka Rozwoju Edukacji, to „uporządkowane i zaplanowane działania, mające na celu wspieranie uczniów […] w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych, a także zawodowych”. Podaje także przykład, jak te działania można zaplanować, zamieszczając fragmenty opracowanego przez siebie programu wsparcia w zakresie doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla szkoły technicznej. Zapraszamy do lektury zwłaszcza doradców zawodowych oraz do wykorzystania podanego przykładu podczas planowania własnej pracy.

Joanna Kalejta – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach. Organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie kształcenia zawodowego, współpracy z pracodawcami, doradztwa zawodowego, zarządzania firmą, zarządzania turystyką oraz pozyskiwania środków unijnych na działania edukacyjne. Jest trenerem Branżowych Symulacji Biznesowych „Revas”.
dr Joanna Kalejta – Doradztwo zawodowe. Jak je zaplanować i realizować?

Pobierz artykuł