Joanna Kalejta – Cztery pokolenia na rynku pracy – rola doradcy zawodowego w wyborze ścieżki kariery zawodowej

Czy zdają sobie Państwo sprawę z faktu, że na rynku pracy współistnieją obecnie cztery pokolenia? Czy taka refleksja jest ważna? Tak, bardzo, ponieważ każda z tych generacji kieruje się innymi wartościami i oczekiwaniami, co jest niezwykle istotne dla doradcy zawodowego. Jakie to pokolenia i czym charakteryzuje się każde z nich prezentuje na podstawie profesjonalnych badań dr Joanna Kalejta. Zachęcamy do lektury tego ciekawego artykułu.

Joanna Kalejta – dr nauk społecznych, nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach. Organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie kształcenia zawodowego, współpracy z pracodawcami, doradztwa zawodowego, marketingu, public relations,zarządzania firmą, zarządzania turystyką oraz pozyskiwania środków unijnych na działania edukacyjne. Jest trenerem Branżowych Symulacji Biznesowych „Revas”.
dr Joanna Kalejta – Cztery pokolenia na rynku pracy – rola doradcy zawodowego w wyborze ścieżki kariery zawodowej

Pobierz artykuł