Joanna Kalejta – Dobre praktyki związane z mobilnością uczniów i nauczycieli na przykładzie projektów z programu Erasmus+ realizowanych w ramach FERS

Co zyskają uczniowie, gdy ich nauczyciele zawodu pozyskają środki na zagraniczną mobilność edukacyjną? Przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego na europejskich rynkach pracy, ale także doskonalenia kompetencji społecznych i umiejętności językowych. Dr Joanna Kalejta w swoim kolejnym artykule prezentującym korzyści wynikające z aplikowania do edukacyjnych funduszy unijnych zachęca tym razem do opracowania projektów dotyczących właśnie mobilności zagranicznej. Wnioski o ich dofinansowanie można składać do 20 lutego 2024 roku. Zachęcamy do lektury artykułu oraz pozyskiwania środków na projektowane ciekawych działań edukacyjnych.

Joanna Kalejta – dr nauk społecznych, nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach. Organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie kształcenia zawodowego, współpracy z pracodawcami, doradztwa zawodowego, marketingu, public relations,zarządzania firmą, zarządzania turystyką oraz pozyskiwania środków unijnych na działania edukacyjne. Jest trenerem Branżowych Symulacji Biznesowych „Revas”.
dr Joanna Kalejta – Dobre praktyki związane z mobilnością uczniów i nauczycieli na przykładzie projektów z programu Erasmus+ realizowanych w ramach FERS

Pobierz artykuł