Dorota Koncewicz – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – jak ją polubić, planować, prowadzić…

Przedszkola, szkoły i placówki zobowiązane są do organizowania potrzebującym uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pracy związanej z organizacją, udzielaniem i dokumentowaniem tej pomocy jest niezwykle dużo. Jak ją polubić, planować i prowadzić radzi w zamieszczonym artykule Dorota Koncewicz. Dorota Koncewicz – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem […]

Joanna Stabińska – Nie taka pomoc straszna – cz. 2

W pierwszej części artykułu, opublikowanej w grudniowym numerze „CENnych Wiadomości”, Joanna Stabińska wymieniła grupy uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz omówiła sposób organizowania pomocy uczniom z niepowodzeniami edukacyjnymi. W części drugiej zajmuje się grupą uczniów przewlekle chorych i wskazuje działania, jakie powinna podjąć szkoła, by taką pomoc im zapewnić. Zaznacza, że oprócz kwestii nauczania, należy mieć […]

Joanna Stabińska – Nie taka pomoc straszna

Komu?, kto?, jak?, gdzie? – to pytania dotyczące organizowania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Stawia je Joanna Stabińska i na pierwsze z nich odpowiada w niniejszym artykule. Grup adresatów tej pomocy jest wiele. W prezentowanym tekście omówiona została jedna z nich. Poznajemy także odpowiedzi na pytania kto? i jak? dotyczące omawianego zagadnienia, czyli dowiadujemy się, kto i […]

Dorota Koncewicz – Szkolne wyzwania pedagogów

Pedagog szkolny to swego rodzaju „omnibus” w sprawach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych, profilaktycznych – pisze Dorota Koncewicz i zaprasza pedagogów do udziału w sieci współpracy i samokształcenia. Dorota Koncewicz – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Zajmuje się pracą z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, edukacją zdrowotną, kształceniem zawodowym oraz przygotowaniem ucznia do egzaminu […]