Joanna Stabińska – Być wychowawcą…

Czy zastanawiali się Państwo kiedyś nad tym, co dokładnie znaczy „być wychowawcą”? Jakie obowiązki wiążą się z tą funkcją, jaka odpowiedzialność spoczywa na barkach wychowawcy, na przykład klasy? O tych obowiązkach, zadaniach, ale także roli wychowawcy w kształtowaniu klasy jako grupy i czuwaniu nad rozwojem podopiecznych pisze Joanna Stabińska w artykule „Być wychowawcą…” Wielokropek zachęca do refleksji po lekturze.

Joanna Stabińska – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji włączającej oraz planowania działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole.
Joanna Stabińska Być wychowawcą…

Pobierz artykuł