Dorota Koncewicz – O współpracy nauczycieli z refleksją

Rada pedagogiczna jest zespołem, na czele którego stoi dyrektor szkoły, jako lider. Skoro jest zespołem, to podlega wszelkim zasadom związanym z pracą grupową – pisze dr Dorota Koncewicz we wstępie artykułu „O współpracy nauczycieli z refleksją”. Te zasady autorka tekstu wymienia i zachęca do przyjrzenia się zespołowi nauczycielskiemu we własnej placówce, także w świetle wymagań stawianym przez prawo. Zachęcamy do lektury i refleksji.

Dorota Koncewicz nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach; doktor nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, surdopedagog, socjoterapeuta, edukator i tłumacz języka migowego.
Dorota Koncewicz – O współpracy nauczycieli z refleksją

Pobierz artykuł