Joanna Stabińska – Od przybytku głowa nie boli? Pedagog specjalny w szkole

Jak podzielić zadania, jak oddzielić „klientów”? – pyta Joanna Stabińska w artykule „Od przybytku głowa nie boli?”. Czyje zadania? Czyich „klientów”? Jak wiemy, od 1 września br. w placówkach ogólnodostępnych powinien być zatrudniony m.in. pedagog specjalny, a że pracuje już tam pedagog, warto byłoby, aby ze sobą współpracowali, rozsądnie dzieląc się zadaniami. Omówienie tej nowej sytuacji, wraz z odwołaniem do odpowiednich aktów prawnych, znajdziemy w niniejszym artykule. Zapraszamy do lektury.

Joanna Stabińska – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji włączającej oraz planowania działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole.
Joanna Stabińska Od przybytku głowa nie boli? Pedagog specjalny w szkole

Pobierz artykuł