Joanna Stabińska – Nie taka pomoc straszna – cz. 5

Kolejną część swego cyklu artykułów Nie taka pomoc straszna Joanna Stabińska poświęca pracy z uczniem z afazją. Wyjaśnia, czym się charakteryzuje to zaburzenie, wskazuje kolejne kroki w pracy z uczniem z afazją, radzi, na co zwracać uwagę oceniając pracę tego ucznia. Przypomina także o konieczności włączenia się w pomoc dziecku z afazją jego rodziców. Zapraszamy do lektury.

Joanna Stabińska – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji włączającej oraz planowania działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole.
Joanna Stabińska – Nie taka pomoc straszna – cz. 5

Pobierz artykuł