Joanna Stabińska – Nie taka pomoc straszna – cz. 2

W pierwszej części artykułu, opublikowanej w grudniowym numerze „CENnych Wiadomości”, Joanna Stabińska wymieniła grupy uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz omówiła sposób organizowania pomocy uczniom z niepowodzeniami edukacyjnymi. W części drugiej zajmuje się grupą uczniów przewlekle chorych i wskazuje działania, jakie powinna podjąć szkoła, by taką pomoc im zapewnić. Zaznacza, że oprócz kwestii nauczania, należy mieć na uwadze relacje tych uczniów w klasie. Zachęcamy do lektury tego artykułu wszystkich nauczycieli i wychowawców.

Joanna Stabińska – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji włączającej oraz planowania działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole.
Joanna Stabińska – Nie taka pomoc straszna – cz. 2

Pobierz artykuł