Joanna Stabińska – Nie taka pomoc straszna – cz. 4

„Nie potrafi się zachować, a ja mam poświęcać swój czas kosztem naprawdę potrzebujących?”. Na to pytanie, dotyczące ucznia z niedostosowaniem społecznym, odpowiedź brzmi: tak, bo ten uczeń należy do tych „naprawdę potrzebujących”. Jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz dla uczniów zagrożonych takim niedostosowaniem radzi Joanna Stabińska w czwartej części cyklu Nie taka pomoc straszna. Zapraszamy do lektury.

Joanna Stabińska – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji włączającej oraz planowania działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole.
Joanna Stabińska – Nie taka pomoc straszna – cz. 4

Pobierz artykuł