Joanna Stabińska – Nie taka pomoc straszna – cz. 3

Trzecia część artykułu Joanny Stabińskiej Nie taka pomoc straszna poświęcona jest organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysowej i traumatycznej. Czym dla ucznia jest kryzys, czym trauma i w jaki sposób szkoła może pomóc uczniom dotkniętym takim doświadczeniem, dowiemy się czytając poniższy artykuł. Zapraszamy do lektury.

Joanna Stabińska – nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacji włączającej oraz planowania działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole.
Joanna Stabińska – Nie taka pomoc straszna – cz. 3

Pobierz artykuł