Dorota Koncewicz – O potrzebach rozwojowych ucznia z refleksją

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej czytamy, że szkolna pomoc psychologiczna polega m.in. na „rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia”. Ale czy działaniami tymi mają być objęci tylko uczniowie posiadający orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy może wszyscy nasi podopieczni? Do refleksji nad tym zagadnieniem zachęca dr Dorota Koncewicz, proponując jednocześnie proste narzędzie uwzględniające podstawowe obszary funkcjonowania dziecka i charakteryzując dwa bardzo istotne obszary jego rozwoju. Zapraszamy do lektury artykułu „O potrzebach rozwojowych ucznia z refleksją”.

Dorota Koncewicz nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach; doktor nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, pedagog specjalny, surdopedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, socjoterapeuta, edukator i tłumacz języka migowego. Organizuje i prowadzi formy doskonalenia nauczycieli dotyczące głównie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz profesjonalnej współpracy z rodziną.
Dorota Koncewicz – O potrzebach rozwojowych ucznia z refleksją

Pobierz artykuł