Dorota Koncewicz – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – jak ją polubić, planować, prowadzić…

Przedszkola, szkoły i placówki zobowiązane są do organizowania potrzebującym uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pracy związanej z organizacją, udzielaniem i dokumentowaniem tej pomocy jest niezwykle dużo. Jak ją polubić, planować i prowadzić radzi w zamieszczonym artykule Dorota Koncewicz.

Dorota Koncewicz nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, edukacji zdrowotnej, kształcenia zawodowego oraz przygotowania ucznia do egzaminu zawodowego. Edukator i tłumacz przysięgły języka migowego.
Dorota Koncewicz – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – jak ją polubić, planować, prowadzić…

Pobierz artykuł