Justyna Bober – Scenariusz odwróconej lekcji języka angielskiego w klasie VII (lub VIII) szkoły podstawowej

Justyna Bober proponuje nauczycielom języka angielskiego scenariusz lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, a prezentowana lekcja jest odwrócona. Warto się zainspirować i odwrócić swoją lekcję.

Justyna Bobernauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Zajmuje się wykorzystaniem TIK w nauczaniu, zwłaszcza języka polskiego i angielskiego, zastosowaniem elementów neurodydaktyki oraz sposobami motywowania uczniów do pracy.
Justyna Bober – Scenariusz odwróconej lekcji języka angielskiego w klasie VII (lub VIII) szkoły podstawowej

Pobierz scenariusz