Justyna Bober – Scenariusz lekcji wychowawczej, plastyki lub języka polskiego w szkole podstawowej (klasy V–VIII) wykorzystującej elementy neurodydaktyki

Jak wykorzystać w dydaktyce wiedzę z zakresu neurodydaktyki? Przygotowany przez Justynę Bober scenariusz lekcji to prezentuje. Propozycja adresowana jest do wszystkich wychowawców, nauczycieli plastyki i języka polskiego.

Justyna Bobernauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Zajmuje się wykorzystaniem TIK w nauczaniu, zwłaszcza języka polskiego i angielskiego, zastosowaniem elementów neurodydaktyki oraz sposobami motywowania uczniów do pracy.
Justyna Bober – Scenariusz lekcji wychowawczej, plastyki lub języka polskiego w szkole podstawowej (klasy V–VIII) wykorzystującej elementy neurodydaktyki

Pobierz scenariusz