Dorota Hołownia-Dudek – Dlaczego innowacje w III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach?

„Innowacje to współpraca, efektywne prowadzenie procesów grupowych, pełne wykorzystanie potencjału wszystkich uczniów, dążenie do realizacji zamierzonych celów” – to tylko część odpowiedzi na pytanie postawione w tytule tekstu Doroty Hołowni Dudek „Dlaczego innowacje w III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach?”. Autorka, będąca jednocześnie nauczycielką tego liceum, stawia to pytanie, a następnie wyczerpująco na nie odpowiada. Wyczerpująco i zachęcająco do podjęcia podobnych działań. Zobaczmy, dlaczego te innowacje…

Dorota Hołownia-Dudek – nauczyciel doradca metodyczny w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach i nauczyciel języka angielskiego w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach, mentor w Nauczycielskiej Akademii Internetowej w kursach „Ocenianie kształtujące dla zaawansowanych” i „O uczeniu się”. Organizuje i prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie realizacji podstawy programowej i metodyki nauczania języka angielskiego, umiejętności i kompetencji kluczowych oraz oceniania kształtującego, wspierającego rozwój ucznia.
Dorota Hołownia-Dudek – Dlaczego innowacje w III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach?

Pobierz artykuł