Zapraszamy do Centrum 27 września na spotkanie w ramach Powiatowej Sieci Doradztwa Zawodowego subregionu suwalskiego – Z zawodem w przyszłość

Zapraszamy do Centrum 27 września na spotkanie w ramach Powiatowej Sieci Doradztwa Zawodowego subregionu suwalskiego – Z zawodem w przyszłość
Szanowni Państwo,
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach serdecznie zaprasza na spotkanie w ramach Powiatowej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim, które odbędzie się 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Centrum, przy ul. Mikołaja Reja 67B.
Planowany harmonogram seminarium:

12:00 – 12:15 – Przywitanie zaproszonych gości, przedstawienie programu seminarium

12:15 – 13:00 – Omówienie specyfiki rynku pracy w subregionie suwalskim – możliwości i trendy; prezentacja danych i analiz za I połowę 2022 r. – Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

13:00 – 14:00 – Przedstawienie aktualnej oferty pracodawców – dyskusja o zapotrzebowaniu na kompetencje i kwalifikacje – przedstawiciele suwalskich firm

14:00 – 14:30 – przerwa kawowa

14:30 – 16:00 – Rola instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy: Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. Z O.O., Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Suwałkach, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach

16:00 – 17:30 – Kształcenie w edukacji nieformalnej – szkolenia i kursy zawodowe – oferta instytucji szkoleniowych: Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” S.A. w Suwałkach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach, Centrum szkolenia zawodowego Evikor

17:30 – 18:00 – Podsumowanie i zakończenie seminarium

Liczymy na Państwa udział w spotkaniu sieci powiatowej.

Działania sieci są realizowane w ramach projektu Podlaski Kompas Pracy.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o seminarium i formularz zgłoszenia

oprac. Joanna Kalejta