Programy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Programy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Programy Fundacji przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i ekonomii.

Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worlwide, najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodzieży, działającej obecnie w ponad 100 krajach. Sieć Junior Achievement otrzymała w 2022 roku nominację do Pokojowej Nagrody Nobla, a polski oddział jest jedną z wiodących organizacji JA w Unii Europejskiej pod względem liczby uczniów objętych programami. Dotychczas w programach Fundacji wzięło udział ponad 8 milinów uczniów z całej Polski. W roku szkolnym 2021/2022 uczestniczyło w nich 265192 młodych ludzi.

Projekty Fundacji skierowane są do uczniów wszystkich etapów edukacji. Wszystkie programy zawierają bezpłatny pakiet dydaktyczny wyposażony w materiały zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela. Dodatkowo propozycje programowe zostały rozszerzone o materiały dla uczniów z Ukrainy. Nauczyciele oraz uczniowie przystępujący do programów Fundacji otrzymują całoroczne wsparcie merytoryczne, a także mają możliwość skorzystania z bieżących konsultacji z koordynatorami i trenerami w poszczególnych regionach.

Programy Fundacji wpisują się w cele i zadania systemu oświaty wskazane w ustawie Prawo oświatowe oraz w rozporządzeniach MEiN.

Programy objęte są honorowymi patronatamai poszczególnych ministerstw oraz Prezydenta RP.

Informacje o programach Fundacji na stronie internetowej: https://junior.org.pl/pl/programy