Początek: 27 września 2022
12:00
Koniec: 27 września 2022
18:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-151

Zakres szkolenia:

  • Specyfika rynku pracy w subregionie suwalskim – możliwości i trendy; prezentacja danych i analiz za I połowę 2022 r. – Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach
  • Aktualna oferta pracodawców – dyskusja o zapotrzebowaniu na kompetencje i kwalifikacje – przedstawiciele suwalskich firm
  • Rola instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy: Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. Z O.O., Cech Rzemieślników  i Przedsiębiorców w Suwałkach, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach
  • Kształcenie w edukacji nieformalnej – szkolenia i kursy zawodowe – oferta instytucji szkoleniowych: Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” S.A. w Suwałkach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach, Centrum szkolenia zawodowego Evikor

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, doradcy zawodowi, pracodawcy, przedsiębiorcy, instytucje związane z rynkiem pracy i współpracą ze szkołą

Kierownik szkolenia/prowadzący: Joanna Kalejta

Liczba godzin dydaktycznych: 7

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Joanna Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr zarządzania, specjalność - zarządzanie turystyką, Subregionalny Branżowy Konsultant ds. Doradztwa Popytowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • kształcenie zawodowe,
  • współpraca z pracodawcami,