Terapeutyczne wsparcie biblioterapii

Terapeutyczne wsparcie biblioterapii

„Czytanie dla pokoju” to temat przewodni Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w 2022 roku. Dobór literatury odpowiedni do poziomu odbiorcy ma działanie terapeutyczne. Leczenie poprzez literaturę, czyli biblioterapia zapewnia regulację systemu nerwowego i psychicznego człowieka. Terapeutyczne wsparcie obniża poziom stresu, relaksuje, eliminuje poczucie osamotnienia czy wykluczenia. W sytuacjach kryzysowych literatura buduje poczucie bezpieczeństwa osób doświadczających traumy, a także kształtuje empatię dla ofiar działań wojennych.

Proponujemy Państwu wybór scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych zebranych w kolekcji.
https://wakelet.com/wake/0AcXwJ2WH_JQScLwVNvgc
oprac. Elżbieta Kozłowska