Jak zainteresować młodzież problematyką obronności?

Jak zainteresować młodzież problematyką obronności?
Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa mogli uczestniczyć 17 października 2022 r. w ciekawym szkoleniu Jak zainteresować młodzież problematyką obronności, podczas którego mieli okazję spotkać się z ciekawymi gośćmi.

Pan Piotr Rydzewski, zastępca komendanta Północno-Wschodniej Chorągwi ZHR, przybliżył założenia ideowe ZHR oraz związki harcerstwa z problematyką obronności. Zwrócił uwagę na uwarunkowania współczesności i wyzwania, jak obecnie stoją przed organizacją w kontekście realnych zagrożeń.
Pan Paweł Kropiwnicki, dowódca Sekcji Air Soft Gun 15.Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego przy Klubie Jednostki Wojskowej 4808, podkreślał, że wśród najważniejszych celów, jakie sobie stawia sekcja jest “oderwanie” dzieci i młodzieży od komputera, kultywowanie tradycji wojskowych, jak też prowadzenie szkoleń obejmujących zagadnienia ogólnowojskowe. Rzeczą, która fascynuje młodych jest z pewnością pełne umundurowanie (amerykańskiej piechoty morskiej). Sekcja prowadzi działania taktyczne w polu, bierze również czynny udział chociażby w świętach pułkowych. Posiada status organizacji proobronnej i jest z pewnością ciekawą ofertą, z której może skorzystać młodzież.
Pan Fabian Kowalewski, dowódca Jednostki Strzeleckiej 1023, przybliżył historię Związku Strzeleckiego “Strzelec”. Przywołał myśl Marszałka Józefa Piłsudskiego: “Każdy obywatel żołnierzem, każdy żołnierz obywatelem”, wyjaśniając, że organizacja wychowuje młodzież w duchu patriotycznym, przygotowując ją m.in. do służby w wojsku czy innych formacjach mundurowych. “Strzelec” jako organizacja proobronna prowadzi m.in. szkolenia z zakresu umiejętności paramilitarnych, surwiwalu, czy wreszcie z historii oraz tradycji oręża polskiego. Podczas zajęć nie zabrakło konkretnych przykładów działalności, które przedstawiają się imponująco.

oprac. Grzegorz Kalejta