Nadzór pedagogiczny oparty na przywództwie angażującym – zapraszamy 22 czerwca do udziału w wideokonferencji

Zapraszamy w ramach Klubu Dyrektora na wyjątkowe spotkanie pt. „Nadzór pedagogiczny oparty na przywództwie angażującym” z Ewą Radanowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Radowie Małym, szkoły niezwykle innowacyjnej (należącej do międzynarodowej sieci Ashoka), zarówno ze względu na przestrzeń, jak i organizację pracy oraz zarządzanie. Ewa Radanowicz jest ekspertem ds. przestrzeni edukacyjnej, zmiany i […]

Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach proponuje – Czytajmy dzieciom – Dzień Dziecka z książką i biblioteką

Czytajmy dzieciom – Dzień Dziecka z książką i biblioteką Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ[2]; w Polsce MDD […]