Mindfulness, czyli medytacja uważności w szkole

Mindfulness, czyli medytacja uważności w szkole
Wyniki badań na całym świecie wskazują, że skuteczną drogą do poprawy jakości środowiska szkolnego są programy wdrażania uważności w szkołach (…) Coraz więcej szkół na całym świecie opowiada się za włączeniem nauczania uważności do programu szkolnego. Uważność wspomaga zdolność uczenia się, ale również rozwija pewność siebie, kreatywność, empatię i funkcje wykonawcze. Wiele badań mózgu dorosłych i dzieci wykazało, że systematyczne praktykowanie mindfulness wzmacnia rozwój kory przedczołowej, co sprawia, że osoba ma większą przestrzeń do zarządzania swoimi emocjami i decydowania o podejmowaniu konstruktywnych działań, a w efekcie zmniejsza się poziom odczuwanego stresu.

Źródło: https://www.magdakasprzyk.pl/wp-content/uploads/2019/10/UWA%C5%BBNO%C5%9A%C4%86-W-SZKOLE-NOWA-OFERTA-4.pdf

Więcej informacji o korzyściach płynących z bycia uważnym znajdą Państwo w poniższej kolekcji.
https://wke.lt/w/s/Nsz3Od
oprac. Zyta Boćwińska